Inschrijven Marokko 10 dagen 2023


Inschrijfgeld (aankruisen wat gewenst)

- Betalingsgegevens IBAN: NL 58 RABO 0131 6718 55 tnv Stichting ADS, Overasselt
- Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag
- Voor de specifieke Corona gerelateerde zaken: zie hieronder cq ommezijde
- Onze reisvoorwaarden zijn van toepassing, zie http://sadsmotorreizen.nl/voorwaarden/

Corona en maatregelen op de plaats van bestemming
De Covid-19 situatie en de Covid-19 maatregelen op de plaats van bestemming kunt u vinden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U dient te voldoen aan alle op de bestemming(en) geldende (gezondheids)eisen.
Wijziging en annulering
Deze situatie verandert geregeld. Indien wij onze reizen niet of niet veilig kunnen uitvoeren, of er bij het inreizen een quarantaine verplichting is ingesteld, zullen wij de reis annuleren, en uw inschrijfgeld restitueren. Indien u zelf annuleert zijn onze annuleringsvoorwaarden (zie Voorwaarden - Sads Motor Reizen) van toepassing. U kunt de geboekte reis alleen kosteloos annuleren indien de omstandigheden op de bestemming zodanig verslechteren, dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis.
Aanvullende eisen op de bestemming
Houd u er rekening mee dat het land van bestemming tijdens de reis aanvullende eisen kan stellen. Dit komt voor uw risico. Houd u er ook rekening mee dat het openbaar leven verder kan worden beperkt. De hotels kunnen eveneens aanvullende eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of een wettelijke plicht na te leven.
U krijgt corona op reis of u vertoont symptomen?
Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan komen voor uw eigen risico. Uiteraard zullen wij u ter plaatse hulp en bijstand verlenen. Controleer dus vooraf uw reisverzekeraar, of kies er een die dekking verleent voor deze kosten, bijvoorbeeld de ANWB.
Quarantaine bij terugkomst in Nederland
De Nederlandse overheid kan bij terugkomst een quarantaineadvies of -verplichting hanteren.